Plavecký výcvik

Plavecký výcvik probíhá v krytém plaveckém bazénu Česká Třebová

Využívané prostory při plaveckém výcviku:

 • velký bazén – 25 m x 12,5 m , 6 drah, hloubka 120 – 180 cm
 • malý bazén - 10m x 5m, hloubka 30 – 60 cm
 • k dispozici pára, vířivka, tobogán

Popis

 • V úvodní hodině seznamujeme žáky a doprovázející pedagogický sbor s otázkami bezpečnosti a hygieny při výuce plavání a dle šikovnosti děti a žáky rozdělujeme do skupin
 • Výuka je vedena zkušenými cvičitelkami plavání.
 • Výuka pro MŠ probíhá 1x týdně po dobu 10 výukových hodin. Jedna výuková hodina je 45 minut.
 • Výuka pro ZŠ a ZVLŠ probíhá 1x týdně ve dvou výukových hodinách po dobu 20 výukových hodin. Jedna výuková hodina je 45 minut.
 • Výuka probíhá ve družstvech, do kterých jsou žáci zařazeni dle počátečních dovedností.
 • Jednotlivá družstva pracují podle metodických postupů nácviku plaveckých dovedností, které si připravují cvičitelky plavání. Dle těchto postupů se snažíme o to, aby plavecká výuka přispěla k rozšíření a zdokonalení plaveckých dovedností dětí a žáků.
 • V závěrečné hodině žáky poučíme o tom, jak se mají chovat při koupání ve volné přírodě i v krytých plaveckých bazénech a připomeneme nebezpečí, kterých se mají vyvarovat.
 • Podrobné organizační záležitosti budou součástí smlouvy o provádění plavecké výuky sepsané mezi jednotlivými školami a plaveckou školou.

Novinky

 • využití nových druhů plaveckých pomůcek pro cvičení ve vodě – posilování ve vodě, vodní pólo, vodní košíková, potápění s podvodními kruhy, disky a kroužky
 • cvičení s hudbou – vodní „mini“aerobik ve vodě
 • plavání v pyžamech – v rámci branného plavání seznámení s plaváním v ustrojení
 • plavecké soutěže mezi dětmi spolu se cvičitelkami a dle zájmu i s pedagogickým doprovodem žáků
 • vířivka k dispozici každou výukovou lekci
 • tobogán a pára jsou využívány v 5. a 10. lekci (dle domluvy i častěji)
 • dle zájmu zajistíme vyfocení dětí a žáků při výuce i pod vodou
 • na požádání obdrží každý zúčastněný potvrzení o účasti na plaveckém výcviku (doklad pro zdravotní pojišťovny)
Web používá cookies více informací.