Předplavecký výcvik

Neplavci

  • mateřské školy - děti ve věku 3 - 6 let
  • základní školy - žáci 1. tříd

Mateřské školy

úterý, středa, čtvrtek, pátek - 8:15 - 12:45 hodin

Výuka probíhá na malém bazénu. Plavecká výuka pro MŠ probíhá 1x týdně po dobu 10-ti lekcí. Doba jedné lekce je 45 minut. Při plavecké výuce se děti hravou formou seznamují s vodou, učí se nebát se vody a zvládnout základní plavecké dovednosti, které jsou potřebné pro pokračování v před plaveckém výcviku, tj. umění se orientovat ve vodě i pod vodou, dýchání do vody, skoky do vody, splývání na břiše i na zádech. Postupně a nenásilně se děti seznamují s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom je přihlédnuto k pohybovým schopnostem a dovednostem dětí. Při všech činnostech ve vodě mají k dispozici různé plavecké pomůcky. Po ukončení kurzu děti dostanou mokrá vysvědčení a hračku do vody.

Základní školy - 1. třída

úterý, středa, čtvrtek, pátek - 8:15 - 12:45 hodin

Dle stupně zdatnosti a orientace ve vodě šikovné děti zařazujeme do skupin starších dětí ZŠ, které svojí zdatností odpovídají těmto dětem. Dle možností z počátku probíhá výuka v malém bazénu. Formou různých her, cvičení a soutěží se snažíme odbourat strach z vody a adaptovat děti na vodu. Po zvládnutí adaptace na vodu a osvojení si základních plaveckých dovedností /splývání na bříšku, orientace ve vodě/ přechází žáci k velkému bazénu, kde pokračují s další plaveckou výukou. Při všech činnostech ve vodě mají k dispozici různé plavecké pomůcky. Po ukončení kurzu by žáci měli uplavat alespoň 25 m bez pomůcek nebo se naučit základy plaveckých způsobů prsa a znak s pomůckou. Na konci kurzu žáci obdrží mokrá vysvědčení.

 

Web používá cookies více informací.